1. Rozwój umiejętności społecznych Gry komputerowe mogą pomóc dzieciom w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi graczami. Gry komputerowe stwarzają możliwość interakcji i współdziałania z innymi graczami, co przyczynia się do nawiązywania nowych znajomości oraz utrzymywania relacji. Dzieci uczą się współpracy, dzielenia się zasobami i wzajemnej pomocy, co rozwija ich umiejętności społeczne. Współpraca i komunikacja […]